caleb-woods-269348-unsplash

להקים קבוצת אימפרוב חדשה

עשיתי את זה, הקמתי קבוצת אימפרוב חדשה. כמה הסתעפויות ושנים עברו, ואז הכל קרה באופן מהיר. השינוי הזה בין השנים שעברו לבין המהירות שזה קרה השנה נראה לי דרסטי.

אשחזר מה היה. לפני חמש שנים עזבתי את הקבוצת פלייבק בתל אביב. ניסיתי להקים קבוצת אימפרוב חובבים בפרדס חנה, אפילו נפגשנו כמה פעמים, אבל הגיעו אנשים מכל מיני סוגים, חלקם מעולם לא עשו תיאטרון. היו לגמרי מתחילים. כל האחריות נפלה עלי. הסיפור התרסק.

אז מצאתי קבוצת פלייבק. הייתי שם שנתיים. עברנו הרבה. בו בזמן ניצתה בי האהבה לאימפרוב. היו הרבה קשיים עם הקבוצה, ובינתיים בניתי פודקסט אימפרוב עם רחלי, שביחד גם חלמנו להקים קבוצה מקצועית.

בסוף זה קרה, פרשתי מקבוצת הפלייבק והקמנו את הקבוצה המקצועית. מחר נפגשים למפגש השלישי.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email